Menu
Lets Bright Together!

Menyembuhkan Penyakit Dengan al-Quran

MENYEMBUHKAN PENYAKIT DENGAN AL-QUR’AN

“Katakanlah dia (al-Qur’an) itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Fussilat: 44)

Al-Qur’an adalah sumber penyembuhan yang amat agung.Banyak sudah fakta yang mengabarkan ihwal kebenarannya.Karena itu, tak aneh bila banyak buku yang mengupas berobat dengan wasilah [perantara] ayat-ayat Allah.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman-Nya: “Dan kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman.” (QS. Al-Isra’: 82) juga firman-Nya yang berbunyi: “Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu (yaitu Qur’an) dan penyembuh bagi penyakit (yang berada) di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman.” (QS. Yunus: 57).

Sementara dalil dari hadits, antara lain sebagaimana hadits yang diriwayatkan Aisya ra. Bahwa Rasulullah saw pernah masuk ke dalam rumahnya ketika beliau sedang diobati dan dijampi oleh seorang wanita. Lantas Rasul pun bersabda: “Obatilah ia dengan kitab Allah (al-Qur’an)”.

Dalam hadits lain, Abdullah bin Mas’ud menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Hendaklah kamu semua melakukan dua kesembuhan: yaitu dengan menggunakan madu dan Qur’an.”

Sedang Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Sebaik-baik obat itu adalah Qur’an.”

Pendapat Ulama Berjampi dengan Qur’an

Menurut Imam Syafi’i.berjampi dengan Qur’an diperbolehkan. Dikisahkan bahwa Ar Rabi’ telah bertanya kepada Imam Syafi’i tentang hukum berjampi.Ia menjawab: “Tidaklah mengapa berjampi dengan kitab Allah swt dengan sesuatu yang diketahui dengan zikrullah”

Sementara Ibnul Qayyim al-jauzi berpendapat: “Apabila ternyata ada beberapa khasiat dan guna dari setengah Qur’an, maka tiadalah keraguan terhadap hukum tuhan rabbul a’lamin.”

Sedang Imam Qurtubi berdalih: “Harus berjampi dengan Kalamullah (firman dan wahyu-Nya) dan juga dengan nama-nama-Nya.” Lalum Hassan al-Banna berkata: “Jampi, mantra, perkara gaib dan sejenisnya adalah kemungkinan yang wajib diperangi, kecuali jampi-jampi yang diterima daripada Rasulullah saw.”

Hukum Meminum Air yang Dibacakan Qur’an

Dalam kitab al-Itqan.Imam Suyuti menulis: “Imam Nawawi di dalam kitab al Muhazzab menyinggung hukum menuliskan al-Qur’an pada paapn tulis atau sesuatu yang kemudian dibasuh dan diberi minum kepada orang yang sakit. Menurut Imam Hassan al Bari, Mujahid, Abu Qillabah dan al-Auzai’e: tidakleh mengapa (dibolehkan), akan tetapi Nakhai memakruhkan.” Sedang Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Tibbun Nabawi menuliskan: “Imam Ahmad pernah menjelaskan bahwa Qur’an itu bila ditulis pada sesuatu dan dibasuhkan serta diminum airnya, kemudian diminumkan kepada orang sakit; begitu juga saat dibacakan ke atas sesuatu, kemudian diminum (atau dimakan) semuanya itu tidaklah mengapa. Pun terhadap membacakan Qur’an di atas air, kemudian dipercikkan ke orang yang sakit, juga menuliskan ayat dan diberi minum kepada perempuan yang sudah bersalin, [itu tidaklah mengapa].” Lalu, dalam kitab Khazinatul Asrar’ dinyatakan: “Husain Baqhawi dan lainnya dari mazhab Syafi’i berpendapat: jika dituliskan Qur’an kepada manusia atau makanan, maka tidaklah mengapa.”

TERAPI RUQYAH METODE AL QUR’AN

Senarai Khasiat di dalam Qur’an

Abi Qasim al-Qusyairi pernah menghadapi kesusahan lantaran anaknya sakit sehingga dia hampir berputus asa untuk mengobatinya. Keadaan ini sangat mencemaskannya sehingga pada suatu malam dia bermimpi bertemu Rasulullah saw, lalu dia mengadukan hal tersebut kepada Baginda. Mendengar pengaduan tersebut. Rasulullah saw pun bertanya dengan penuh kasih sayang: “Tidakkah engkau menggunakan ayat-ayat asy-Syifa’ (penyembuh)?”

Al-Qusyairi pun tersadar dan dengan serta merta langsung mencari ayat-ayat itu sehingga dia memperoleh ayat-ayat tersebut pada enam tempat di dalam al_!ur’an, yaitu:
“Dan Kami turunkan dari Qur’an suatu yangmenjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Isra’: 82); “Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu (yaitu Qur’an) dan penyembuh bagi penyakit (yang berada) di dalam dan petunjuk serta rahmat orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus: 57); “Dan menyembuhkan (melegakan) hati orang-orang yang beriman”. (QS. At-Taubah: 14); “Daripada perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya.Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.”(QS. An-Nahl: 69); “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.” (QS. As-Syua’ra: 80) “Katakanlah dia (al-Qur’an) itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Fussilat: 44)

Lantas Qusyairi pun menuliskan ayat-ayat ini di atas kertas dan dibasuhkan dengan air lalu diminumkan kepada anaknya itu.Maka dengan izin Allah, sembuhlah penyakit anaknya tersebut secara serta merta.

Berikut ini saya paparkan sejumlah khasiat ayat-ayat Qur’an dalam ilmu pengobatan.Saya mengutipnya dari abidi H.Nawawi dalam bukunya, pengobatan Nabawi dan pengobatan Tabii’e.ayat-ayat di bawah ini merupakan pendapat jumhur ulama ahli hikmah. Antara lain:

1) Basmalah
Barangsiapa membaca basmalah sebanyak 21 kali ketika hendak tidur, insya Allah akan terpelihara dari godaan dan gangguan setan, dari bencana manusia dan jink, dari tindak pencurian dan kebakaran, serta dari kematian yang mengejutkan.

2) Surat Al-Fatihah
Barangsiapa membca surat ini sebanyak 41 kali antara shalat sunnah Shubuh dan fardhu Shubuh, insya Allah permintaannya diperkenankan. Jika seseorang sakit terus, maka bacalah surat ini, insya Allah lekas sembuh. Selain itu, siapa yang rajin membacanya insya Allah akan dikasihi oleh makhluk lainnya dan ditakuti oleh musuh.

3) Ayat Kursi
Barangsiapa yang membacanya sekali selepas shalat fardhu, insya Allah, akan terpelihara dari tipu daya dan gangguan setan.

4) Surat Al-Baqarah
Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surat ini sebelum tidur, insya Allah, ia akan terselamatkan dari macam-macam bala bencana dan bahaya. Selain itu, siapa yang membaca keseluruhan surat ini sewaktu membangun rumah baru, insya Allah, rumahnya akan dirahmati dan terhindari dari pelbagai gangguan setan dan jin.

5) Surat Ali Imran
Barangsiapa membaca tiga ayat dari surat ini, insya Allah, ia akan mencapai kesehatan dari macam-macam penyakit dan terselamatkan dari gangguan jin.

6) Surat Yunus
Barangsiapa membaca ayat 31 dan surat ini ke atas perempuan yang hamil, inya Allah, ia akan selamat. Sementara bagi yang membaca ayat 64 surat ini, insya Allah, ia akan terhindari dari mimpi-mimpi buruk dan mengigau.

7) Surat Hud
Siapa yang membaca ayat 56 dari surat ini pada setiap saat, insya Allah, ia akan terselamatkan dari gangguan manusia yang jahat dan binatang liar.

8) Surat Yusuf
Barangsiapa yang membaca ayat 101 dari surat ini, insya Allah, Allah akan mengkaruniakan kesalehan kepada anak-anaknya.

9) Surat ar-Ra’d
Barang siapa yang membaca ayat 13 dari surat ini, ia akan terselamatkan dari sambaran petir. Selain itu, orang yang membaca ayat 24 surat ini, insya Allah, penyakit jantungnya akan sembuh sekiranya ia mengidap penyakit tersebut.

10) Surat an-Nahl
Barangsiapa membaca 3 ayat terakhir dari surat ini diperut perempuan yang kandungannya selalu keguguran, insya Allah anak di dalam kandungannya itu akan selamat.

11) Surat Bani Israel
Siapa yang membaca surat ini ke dalam air, lalu diminumkan kepada orang yang bercakap gagap, insya Allah, akan hilanglah gagapnya itu.

12) Surat Thahaa
Siapa yang membaca ayat 25 hingga 28 sebanyak 21 kali selepas shalat shubuh, i nsya Allah otaknya akan cerdas dan akalnya akan sempurna

13) Surat al-Mu’minun
Barangsiapa yang membaca surat ini ke dalam air, lalu diminumkan kepada orang yang selalu minum minuman keras, insya Allah, ketagihannya akan hilang dan dia tidak akan meminumnya lagi.

14) Surat an-Nur
Barangsiapa yang membacanya, insya Allah ia akan terhindar dari mimpi-mimpi yang buruk.

15) Surat al-Furqan
Barangsiapa membacanya sebanyak 3 kali ke dalam air yang bersih lalu air itu dipercikan di dalam rumah, insya Allah, rumah itu akan terselamatkan dari binatang buas dan ular-ular berbisa.

16) Surat as-Syu’ara
Barangsiapa membaca ayat 130 dari surat ini sebanyak 7 kali dengan satu kali nafas keatas mangsa gigitan binatang berbisa, insya Allah akan hilang bisa-bisa itu.

17) Surat al-Qashas
Barangsiapa membaca ayat 51 hggingga 55 dari surat ini, insya Allah, otaknya akan cerdas dan sempurna serta budi pekertinya akan menjadi halus.

18) Surat al-Ankabut
barangsiapa membaca surat ini, insya Allah, demamnya akan sembuh. Selain itu, orang yang membacanya juga akan terhindar dari keluh-kesah dan gelisah

19) Surat Luqman
Barangsiapa membacanya, insya Allah, akan terhindar dari macam-macam penyakit, terutama penyakit-penyakit perut .

20) Surat as-Sajadah
Siapa yang membaca ayat ke-7 hingga 9 dari surat ini ke atas anak yang baru lahir, insya Allah, akan terhindar dari penyakit ruhani dan jasmani.

21) Surat Yaasin
Rasulullah saw bersabda: “Hendaklah kamu membacakan surat Yaasin untuk pesakit-pesakit yang menghadap sakaratulmaut, niscaya Allah swt akan meringankan sakaratulmaut itu.”

22) Surat as-Shaffat
Barangsiapa membaca surat ini, insya Allah ia akan terpelihara dari gangguan jin.

23) Surat al-Mu’min
Barangsiapa yang membaca ayat ke 44 dari surat ini, insya Allah, akan terhindar dari segala penyakit mata.

24) Surat as Zukhruf
Barangsiapa membacanya di atas air hujan, terutama air hujan malam jumat atau air embun, lalu diminumkan kepada orang yang mengidap batuk kering, insya Allah ia akan sembuh.

25) Surat ad-Dukhaan
Siapa yang membacanya ke atas anak-anak yang baru lahir, insya Allah ia akan terselamat dari gangguan manusia dan jin

26) Surat al-Hujurat
Barangsiapa membaca surat ini ke ibu yang menyusukan anaknya, insya Allah air susu ibu itu akan bertambah banyak.

27) Surat an-Najm
Berkat membaca surat ini, insya Allah, seseorang akan menjadi berani dalam bercakap-cakap.

28) Surat ar-Rahman
Barangsiapa membaca ayat ke 33 dari surat ini, insya Allah akan terselamatkan dari penyakit-penyakit mata.