Empat Masalah dan Solusinya: Hikmah Jumat
0

EMPAT MASALAH DAN SOLUSINYA
1. Jika anda diuji dengan syahwat dan hawa nafsu, periksalah sholat Anda.
Al-Quran, Surat Maryam: 59: “Maka datang sesudah mereka suatu keturunan yang mereka telah melalaikan sholat dan memperturutkan syahwat hawa nafsunya”.
2. Jika Anda merasa keras hati, berperangai akhlak buruk, sial sengsara dan tidak ada kemudahan, Periksalah hubunganmu dengan ibumu dan baktimu kepadanya. “Dan (Dia jadikan aku) berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka” (QS. Maryam: 32)
3. Jika Anda merasa depresi, tertekan dan kesempitan dalam hidup, Periksalah interaksimu dengan Al-Qur’an. “Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku (Al-Qur’an- berdzikir), maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit” (QS. Thaha: 124)
4. Jika Anda merasa kurang tegar dan teguh di atas kebenaran dan gangguan kegelisahan, maka periksalah bagaimana pelaksanaanmu terhadap nasehat dan mauidzah yang engkau dengar. “Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan (iman mereka)” (QS. Annisa: 66).
Sesungguhnya orang yang menunjuki kebaikan, sama (pahalanya) dengan orang yang melakukan kebaikan itu (HR. Tirmidzi)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

TOP